μοντέλ 3: κ 35.00g β 14.00g
To βάρος αωαφέρεται για μήκος των κολλιέ 50 εκ. και για μήκος των βραχιολίων 20 εκ.
Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται εναλλακτικά και ελαφρωμένα. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο της εταιρείας.