Златен медал и Диплом от Международен панаир Пловдив
за Технология за производство
на кухи синджири и гривни