Модел 4: К 57.50g Г 23.00g
Теглото е посочено при дължина на колиетата 50 cm и
на гривните 20 cm
"Всички модели се изработват и в олекотени варианти.
За справка се обърнете към офиса на фирмата"